Borne Energie

Projecten

Borne Energie is opgericht om resultaat te halen. Doel is om zo snel mogelijk, maar uiterlijk in 2030 de energie die in Borne wordt gebruikt lokaal en duurzaam om te wekken.

We richten ons hierbij op het gebruik van energie door huishoudens, bedrijven en organisaties in de vorm van elektriciteit en gas. Het gebruik van brandstoffen voor voertuigen en machines laten we vooralsnog buiten beschouwing.

Op deze pagina geven wij zo goed mogelijk weer hoe ver het staat met het bereiken van onze doelstelling om voor 2030 Borne geheel zelfvoorzienend te maken door lokaal duurzame energie op te wekken.