Borne Energie

Historie

Stichting Borne Energie is in november 2013 ontstaan uit een initiatiefgroep van ongeveer tien mensen. Tijdens de oprichtingsbijeenkomst is besloten om met een concreet project aan de slag te gaan en gaandeweg de Stichting Borne Energie vorm te geven.

In juni 2014 is de productiecoöperatie BEE-One opgericht. Bee-One levert als coöperatie zonne-energie aan de inwoners van (oud) Borne.

Borne Energie is de Stichting waarin diverse activiteiten gericht op het duurzaam opwekken en besparen van energie worden gestimuleerd en opgezet. Met de aanstaande veranderingen rond de energietransitie liggen er veel kansen die benut kunnen worden.

In 2017 is het Energieloket van de gemeente Borne eveneens in bij de Stichting Borne Energie ondergebracht.  De Stichting Borne Energie draagt zorg voor de organisatie en uitvoering van activiteiten van het energieloket en ontwikkelt een actieve marktaanpak samen met ondernemers van Borne en de gemeente.

In 2019 zijn een aantal lokale initiatieven gestimuleerd samen met Buurkracht. Als resultaat zijn in een aantal wijken door inwoners energiebesparende maatregelen genomen en onder andere zonnepanelen geplaatst op woningen.

In 2020 beheeren het een digitaal loket voor het stimulerende maatregelen en zijn we op een projectmatige wijze betrokken bij de energietransitie en de vormgeving hiervan door de gemeente Borne.

Voor meer informatie kunt U kunt een E-mail sturen naar borneenergie@gmail.com.