Borne Energie

Over ons

Missie

Borne Energie wil de duurzame energievoorziening van de gemeente Borne in de toekomst zeker stellen. Het initiatief wordt gedreven door de energietransitie en het algemeen belang van een duurzame samenleving. Borne Energie wil de verbindende factor zijn tussen inwoners, bedrijven, gemeente, instanties en marktpartijen. Borne Energie stelt zich hierbij tot doel dat zowel de inwoners als de lokale ondernemers zoveel mogelijk profijt hebben van de initiatieven.

In algemene termen samengevat :
Borne Energie verbindt duurzaamheid met profijt!

Visie

Het doel: alle huishoudens in de gemeente Borne zo snel mogelijk energie neutraal en uiterlijk in 2050. Met energie neutraal bedoelen we dat er in Borne net zoveel energie wordt opgewekt als er in de gemeente Borne wordt verbruikt. Stichting Borne Energie bevordert de energietransitie door het realiseren van voldoende betaalbare, betrouwbare, duurzame, lokaal opgewekte energie in Borne.

Dit doet de stichting door:

  • Het actief zoeken naar innovatieve manieren om te verduurzamen, zowel door minder energie te gebruiken als door duurzame energie te gebruiken;
  • Het samen met partners en inwoners realiseren van lokale energiebronnen en waar dit passend is deze middels coöperaties exploiteren;
  • Het stimuleren van eigenaarschap van de energievoorziening van inwoners van Borne;
  • Het stimuleren van de lokale opslag van energie, wat een belangrijke bijdrage kan leveren aan de verduurzaming van de lokale energievoorziening in Borne.
  • In overleg én samen met overheden, waaronder de gemeente Borne en de provincie Overijssel, te werken aan verandering.