Borne Energie

Subsidies & leningen

Voor het verduurzamen van uw woning zijn subsidies beschikbaar. De overheid zal het verduurzamen van uw woning blijven stimuleren. Door de hoeveelheid is het vaak wel lastig om te bepalen van welke subsidies u het beste gebruik kunt maken.

Op de energiesubsidiewijzer ontdekt u in twee stappen of er subsidies en aantrekkelijke leningen zijn om uw woning energiezuiniger te maken. Zo wordt energie besparen en zelf opwekken nog voordeliger. De voorgeschotelde subsidies en leningen zijn altijd actueel en worden centraal bijgehouden. Uiteraard kunt u ook terecht bij één van de wooncoaches om u te helpen bij het kiezen van de beste optie voor uw woning!

Tot 31 december 2017 kunnen particulieren subsidie aanvragen voor maatregelen die zorgen dat u minder met gas hoeft te verwarmen en meer duurzaam opgewekte warmte gebruikt. Zo wordt energie bespaard en wordt de CO2-uitstoot verminderd. U kunt subsidie krijgen voor een deel van de gemaakte investeringskosten bij de aanschaf van 1 of meer warmtepompen, zonneboilers, biomassa ketels en pelletkachels. Maak gebruik van de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE).

Energiesubsidiewijzer.nl is ontwikkeld door Milieu Centraal en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK). Deze site draagt bij aan het realiseren van de doelen op het gebied van energiebesparing in woningen.