Borne Energie

Buurkracht Akker & Warande

Eind 2017 is het project Akker & Warande in Borne van start gegaan.

In deze wijk gaan de buurtbewoners samen ideeën bedenken en besparende maatregelen treffen. Er zijn hiervoor meerdere bijeenkomsten in de wijk georganiseerd. Er is een enquête gehouden waar meer dan 60% van de bewoners aan hebben meegedaan. Er is hierdoor een goed beeld ontstaan over de maatregelen die de meeste bewoners willen gaan uitvoeren. Er is gekozen voor het opwekken van energie middels zonnepanelen.  Er zijn geschikte partijen gezocht om dit uit te voeren. Echter is iedere bewoner zelf verantwoordelijk voor de keuze van leverancier en hoe e.e.a. wordt gerealiseerd. Maatwerk dus. Inmiddels hebben meerdere bewoners, al dan niet samen met een buur een installatie aangebracht.