Borne Energie

Energie opwekken

Het doel van Borne Energie is onder andere om zoveel mogelijk duurzame energie op te wekken in Borne.

Borne Energie produceert zelf duurzame elektriciteit door zonnestroominstallaties te plaatsen. Inwoners van Borne kunnen deze zonnestroom afnemen door lid te worden van de productiecoöperatie.

Ook stimuleert borne Energie de inwoners van Borne om zelf initiatieven ontplooien voor het opwekken van energie voor eigen gebruik en energie besparing. Actuele projecten van inwoners van borne vind je op de website van Borne boeit.