Borne Energie

Stichting Borne Energie

De Stichting Borne Energie heeft zich tot doel gesteld om Borne zo snel mogelijk te voorzien van duurzaam opgewekte energie,  daarnaast wil ze Bornenaren stimuleren om duurzame maatregelen te treffen.
We stimuleren inwoners van Borne om zo min mogelijk energie te gebruiken en de energie die ze dan nodig hebben zelf op te wekken. De Stichting Borne Energie, wil zonder winstoogmerk, zelf (of namens inwoners van Borne) energie opwekken en verkopen. Daarnaast helpen en motiveren we inwoners, ondernemers en organisaties om energiebesparende maatregelen te treffen.

Inwoners
De Stichting heeft een Energieloket Borne waar u kunt binnenlopen voor vragen over energie en financiering van duurzame maatregelen. U kunt ook een gratis energieadvies voor uw woning krijgen via een Wooncoach van Duurzaam Thuis Twente. Met  de bewonersvereniging Akker en Warande werken wij aan een Buurtaanpak waarbij we zoveel mogelijk woningeigenaren willen stimuleren om maatregelen te treffen, waarbij we een pakket duurzame maatregelen aanbieden dat past bij de woningen in die buurt. Onder het kopje “Besparen woning” vindt u meer informatie.

Ondernemers
Voor ondernemers is een scan ontwikkeld om te inventariseren welke besparingsmogelijkheden er op uw bedrijf zijn;. Op basis van de scan kunnen wij een advies presenteren voor de beste maatregelen en met u bepalen hoe u het beste kunt verduurzamen.

Energie opwekken (en verkopen)
Borne Energie levert groene energie die opgewekt wordt dóór Borne, vóór Borne. Momenteel is dit nog beperkt tot het project Bee-One op de Carnahal. Maar er staan meer projecten op stapel. Omdat het niet mogelijk is om alle stroom die Borne nodig heeft zelf te produceren, willen wij in de toekomst ook duurzame energie aanbieden die elders is geproduceerd. Hiervoor zijn wij partner in energiebedrijf Nuts&Co. De opbrengsten van de stroomverkoop gaan naar nieuwe, duurzame projecten in de buurt en vloeien terug naar de inwoners en deelnemers. Hiermee dragen we bij aan de werkgelegenheid in de regio.