Welkom bij

Stichting Duurzame Initiatieven Borne

Stichting Duurzame Initiatieven Borne (DiBo) helpt inwoners en initiatieven in de energietransitie en met duurzaamheid.

 

Onze stichting zet zich in om verschillende duurzame initiatieven van de grond te krijgen. Op het gebeid van duurzame energie,  klimaatadaptatie en het terugdringen van de CO2 uitstoot. 


Eén van onze activiteiten is het  energieloket , waar inwoners van de gemeente Borne terecht kunnen voor vragen over duurzaam wonen. Onze vrijwillige energiecoaches helpen particuliere woningeigenaren, maar ook huurders met een adviesgesprek aan huis. Daarin wordt gekeken naar het verduurzamen van de woning en het besparen van energie.  


Onze stichting maakt zich sterk voor zoveel mogelijk lokaal eigendom bij regionale zon- en windprojecten. Dat niet alleen de lasten, maar ook de lusten ten goede komen aan de inwoners en ondernemers, door collectief eigenaar te kunnen worden van regionale duurzame wind- en zonneparken. Wij werken daarin samen met diverse coöperaties en stichtingen uit de omgeving om dat te realiseren.